Nieuws

Marcel Proust in Nederland

Op zaterdag 19 november 2022 viert de Marcel Proust Vereniging haar vijftigjarig bestaan. De viering heeft een bijzonder karakter vanwege de honderdste sterfdag van Proust (18 november 1922), waar overal ter wereld dit najaar bij wordt stilgestaan. De dag staat in het teken van de muziek in Prousts meesterwerk A la Recherche du temps perdu en in de belle époque, zijn tijd. Muziek is ook het thema van de jubileumuitgave van het tijdschrift van de vereniging, Marcel Proust Aujourd’hui, ‘Proust et la musique’ (Leiden, Brill).

De feestelijkheden spelen zich af op twee bijzondere locaties in Zaandam: het ochtendprogramma in rijksmonument ‘De Vermaning’ – een Doopsgezinde kerk uit 1687, het middagprogramma in de MuziekHaven, de thuishaven van Mathieu van Bellen en Maria Milstein die een kamermuziekcentrum gevestigd hebben in een schuilkerk uit 1695 met een prachtige akoestiek.

Programma:

De Vermaning/Verrassing aan de Zaan, Westzijde 82, 1506 EH Zaandam

10.00 Welkom

10.30  Opening

10.45 Presentatie van het dagthema en van het speciale nummer ‘Proust et la musique’

11.00 – 12.15 Leo Samama: ‘Marcel Proust en de muziek’ (lezing met muziekvoorbeelden)

MuziekHaven, Papenpad 12, 1505 GR, Zaandam

15.00 –16.00 : Recital door Maria Milstein (viool) en Nathalia Milstein (piano). Muziek van Ravel, Debussy, Hahn, Franck.

16.00 –17.30 : receptie

Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar.

Toegangsprijzen:

Lezing 15 € ; Concert inclusief borrel 30 €; Lezing en concert inclusief borrel 45 €

Aanmelding voor 5 november via een mail aan onze secretaris, Nell de Hullu (vermeld uw telefoonnummer en met hoeveel personen u komt, maximaal twee) en door overmaking van de kosten op bankrekeningnummer NL92INGB 0003 8717 68 t.n.v. de Marcel Proust Vereniging. U wordt toegelaten in volgorde van aanmelding.

Parkeerplaats: Behouden Haven achter supermarkt Dirk van der Broek.

Adres secretaris: Dr. N. de Hullu-van Doeselaar, Koudekerkseweg 178, 4383 BA Vlissingen* nelldoes@zeelandnet.nl *

Lustrum 19 november 2022

Beste leden van de Marcel Proust Vereniging,

Graag vertellen  wij u alvast voor het zomerreces wat meer over onze plannen voor de komende lustrumfestiviteiten op 19 november 2022. Zoals u weet, bestaat de Vereniging in 2022 vijftig jaar en is het op 18 november 2022 honderd jaar geleden dat Marcel Proust overleed.

We gaan het lustrum vieren in De Muziekhaven, een historische Schuurkerk uit 1695, gelegen aan het Papenpad in Zaandam. Het thema van de dag is ‘Proust en de muziek’. De dag begint om  10.30 uur, waarna Sabine van Wesemael als inleiding op het thema het nieuwe nummer van Marcel Proust Aujourd’hui, ‘Proust et la musique’ zal presenteren. Daarna geeft de bekende musicoloog Leo Samama een lezing over Franse muziek in de belle époque, met muziekfragmenten.

’s Middags geven pianiste Nathalia Milstein en violiste Maria Milstein een recital met een aantal stukken van door Proust bewonderde componisten. Wij lunchen in een nabijgelegen restaurant en aan het einde van de dag is er een borrel in de Muziekhaven.

De actie ‘mijn favoriete passage uit het werk van Proust’ loopt nog steeds door. U kunt uw keuze (met betreffende passage en motivatie) nog insturen tot 15 oktober 2022. Een jury, bestaande uit Sjef Houppermans, Pim Ligtvoet en Ad van der Made, zal de inzendingen (inclusief de al ingediende bijdragen  beoordelen. De winnaar krijgt met eventuele introducé vrij toegang tot de lustrumdag.           

Begin september ontvangt u een officiële uitnodiging met het dagprogramma en praktische informatie. Over de bijzondere carrières van Nathalia en Maria Milstein en hun aansprekende project om van de Schuurkerk een residentie voor jonge musici te maken, kunt u alvast kijken op de website : Kamermuziek | MuziekHaven Zaandam | Zaandam.

Wij wensen u een heel prettige zomer met natuurlijk de Recherche als ‘livre de chevet’,

Het bestuur

Bijeenkomst 14 mei 2022

Drie leden van de vereniging presenteren hun favoriete passage uit de Recherche.

Locatie: Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam

Programma:
14.45-15.15 Welkom
15.15-16.30 Mijn favoriete passage: Ruud Verwaal, Pim Ligtvoet, Anja-Hélène van Zandwijk

Toegang voor niet-leden:   € 10

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de contactgegevens op deze website.

Bijeenkomst 26 maart 2022

De Marcel Proust Vereniging organiseert op zaterdag 26 maart een bijeenkomst met maar liefst twee lezingen!

Locatie: Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam

  • Nell de Hullu: Het dossier Cottard – Het personage van dokter Cottard en de artsen die model voor hem hebben gestaan
  • Sjef Houppermans: Ziek van verlangen – Het verschijnsel van de ziekmakende jaloezie

Programma:
13.30 – 14.00 Welkom
14.00 – 15.00 Lezing Nell de Hullu ‘Het dossier Cottard’
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.15 Lezing Sjef Houppermans ‘Ziek van verlangen’
16.15 – 16.45 Verre d’amitié


Toegang voor niet-leden:   € 10

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de contactgegevens op deze website.